Golomt bank Annual Report CD (2008)

golomt

Голомт банкны 2007 оны жилийн тайлангийн interactive cd,
Ирмүүн агентлагт ажиллаж байхдаа хийсэн.

Фото зургуудыг А. Бачка Ирмүүн агентлаг
Print design-г Т. Хүрлээ Ирмүүн агентлаг

Full flash, XML
Хаяг: http://www.golomtbank.com/tailan/